메뉴 바로가기 컨텐츠로 바로가기 푸터 바로가기

재단활동

HOME > 알림·홍보 > 재단활동
2092번 게시글
세계 민주주의의 날, 우리는 미얀마의 민주주의를 원한다!
글쓴이 : 5·18기념재단    작성일 : 2021-09-15     조회 : 65

- MPA 

 

 

세계 민주주의의 날, 우리는 미얀마의 민주주의를 원한다!

International Day of Democracy, We Want Democracy in Myanmar!

 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့” မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကို လိုလားပါသည်။

 

 

미얀마 군부 쿠데타 이후 220여일이 지났다. 지금까지 1천명 이상의 시민이 학살되고, 7900여명의 시민들이 체포, 구금되었다. 군부의 정권탄압만으로도 힘든 미얀마 국민들은 코로나 19의 확산으로 이중고를 겪으며 일상의 삶은 무너졌다. 미얀마 군부의 쿠데타를 규탄하고 미얀마 국민의 민주항쟁을 지지하는 한국 시민사회는 915일 세계 민주주의 날(International Day of Democracy)을 맞아 미얀마 군부와 국제사회에 다음과 같이 요구한다.

 

For more than 220 days since the February 1st military coup in Myanmar, we have been witnessing grave human rights violations. The military regime has massacred more than 1,000 citizens and detained more than 7,900 citizens. People’s daily lives have been disrupted by the military oppression and further aggravated by the rapid spread of the COVID-19 pandemic.

 

The civil society of South Korea supports the democratic uprising of the Myanmar people and condemns the military regime and demands the following from the military regime of Myanmar and the international community on the occasion of the September 15th International Day of Democracy.

 

 

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ခဲ့သော စစ်အာဏာသိမ်းမှု ရက်ပေါင်း ၂၂၀ ကျော်လာပြီးသည့်အချိန်တွင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၁၀၀၀ ကျော် အသတ်ခံခဲ့ရပြီး ၇၉၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရမှုများစသည့် စစ်တပ်၏ ဆိုးရွားအကျည်းတန်လှသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအား ကျွန်ုပ်တို့ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်။ စစ်တပ်၏ ဖိနှိပ်ညှဥ်းပန်းမှုများကြောင့် ပြိုလဲပျက်ဆီးသွားရသည့် ပြည်သူလူထု၏ နေ့စဥ်လူနေမှု ဘဝများကို အလျင်အမြန်ပြန့်ပွားလာသော ကိုဗစ်-19 ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးက ထပ်မံ ပို၍ ဆိုးရွားစေခဲ့ပါသည်။

 

စစ်အာဏာသိမ်းမှုအား လုံးဝရှုတ်ချပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ထောက်ခံလျက်ရှိသော တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ အခါသမယတွင် အောက်ပါတို့အား တောင်းဆိုလိုက်သည်။

 

 

 

미얀마 군부는

- 시민들에 대한 무차별적인 학살과 탄압을 중단하고 구금, 기소, 체포한 사람들을 즉각적이고 무조건적으로석방하라.

- 또한 미얀마 여성에 대한 성폭력을 멈추고, 가해자를 처벌하라.

- 군부는 모든 권력을 내려놓고 선출된 민주정부에 모든 권한을 이양하라.

 

The Military Junta of Myanmar should:

a. Stop all acts of indiscriminate killing and the oppression of citizens, and release those who were arrested, detained, and prosecuted ‘immediately and unconditionally’.

b. Stop sexual violence against women and punish the perpetrators.

c. Relinquish all power and cede all government authority to the elected democratic government.

 

မြန်မာစစ်တပ်အနေဖြင့်

 

၁။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့အား ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဖိနှိပ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း တို့အား ရပ်တန့်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းထားသော ပြည်သူများအား ချက်ချင်း ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရန်

 

၂။ အမျိုးသမီးများအပေါ် လိင်အကြမ်းဖက်မှုများအား ရပ်တန့်ရန် နှင့် ကျူးလွန်သူများအား အပြစ်‌ပေးရန်

 

၃။ နိုင်ငံတော်အာဏာအား အလုံးစုံစွန့်လွှတ်ပြီး ရွေးကောက်ခံဒီမိုကရေစီအစိုးရအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန်

 

 

국제사회는

- NUG를 미얀마 공식 정부로 인정하며, 미얀마에 보호책임(Responsibility to Protect, R2P)을 이행하라.

- 미얀마의 식량난, 코로나 19 대응을 위한 인도적 지원을 시행하라.

- 미얀마 군부와 군부와 연관된 기업에 협력하는 국제 자본은 이에 대한 투자와 자금 지원을 즉각 중단하라.

 

 

The International Community needs to:

 

a. Recognize the National Unity Government (NUG) as the legitimate government of Myanmar and implement the Responsibility to Protect (R2P) in Myanmar.

 

b. Provide humanitarian assistance to the people of Myanmar in response to food shortages and the COVID-19 pandemic.

 

c. Immediately stop the investment and funding of international capital that cooperates with the military regime and military-related enterprises of Myanmar.

 

 

우리는 미얀마의 민주항쟁과 민주주의 구축을 응원하며, 정의롭고 생명이 존중받는 세상을 원한다!

 

We whole-heartedly support Myanmars democratic uprising and democratization, while working for justice and human dignity for all mankind.

 

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်

 

၁။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) အား တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် R2P အား အကောင်အထည်ဖော်ရန်

 

၂။ ကိုဗစ်-19 ကပ်ဘေးအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူများ၏ စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုများ အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးအပ်သွားရန်

 

၃။ စစ်တပ်ပိုင်နှင့် စစ်တပ်နှင့်ဆက်နွှယ်သော လုပ်ငန်းများ၌ ထည့်ဝင်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများနှင့် ငွေကြေးစီးဆင်းမှုများအား ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်

 

 

လူသားအားလုံးအတွက် တရားမျှတမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးလေးစားမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အစဥ်ကြိုးစားလျက်ရှိပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး အား လှိုက်လှဲစွာထောက်ခံလျက်ရှိပါသည်။

 

 

 

2021915

September 15, 2021

စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၁

 

 

미얀마 광주연대, 국제민주연대, 다른세상을향한연대, 미래당 평화미래위원회, 민주사회를 위한 변호사모임 국제연대위원회, 성가소비녀회 인천관구, 신대승네트워크, 착한목자수녀회, 창작21작가회, 한국천주교 여자수도회 장상연합회 JPIC분과위원회. 해외주민운동연대

Gwangju Solidarity for Myanmar Democracy and Against Military Oppression

Changjak21

Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd

JPIC(Justice peace and integrity of Creation) Commission (in The Association of Major Superiors of Women Religious in KOREA)

Korean House for International Solidarity

Korean Solidarity for Overseas Community Organization

LITTLE SERVANTS OF THE HOLYFAMILY PROVINCE OF INCHEON

MINBYUN - Lawyers for a Democratic Society International Solidarity Committee

New Bodhisattva Network

Our Lady of Charity of the Good Shepherd Sisters

Peace and Future Committee, Future Party, Republic of Korea

 

မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် စစ်အာ

ဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဂွမ်ဂျူးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့အစည်း

 

 

- MPA

 

 

 

 

 ▲ 미얀마 상황

   - 미얀마 나우(Myanmar-NOW)

       https://myanmar-now.org/en   https://www.facebook.com/MyanmarNowEnglishVersion

   - 미얀마 현지 사진기자 모임 MPA(Myanmar Pressphoto Agency

         https://mmpressphotoblog.wordpress.com/   https://facebook.com/mmpressphoto/

   - 미얀마의 오늘(사진 모음, 5·18기념재단 네이버 블로그, Photo= MPA)

      미얀마의 오늘 / Today in Myanmar(2021-03-01~04-30) https://blog.naver.com/themay18/222288893780

        미얀마의 오늘 / Today in Myanmar(2021-05-02~       ) https://blog.naver.com/themay18/222361221306

 

 ▲ 미얀마 현지사진 다운로드

  - 사진 제공: MPA(Myanmar Pressphoto Agency, 미얀마 현지 사진기자 모임)

   - 전시, 온라인 업로드 등 활용시 출처 밝혀주세요 -> Photo=MPA

   ★사진 세트 다운로드 (클릭)
첨부파일


2092번 게시글의 이전글, 다음글
이전글 외교부, 미국 5·18 관련 비밀해제 문서 확보 - ‘진상규명’에는 여전히 미흡한 기록물
다음글 ‘제15회 세계 민주주의 날’ 기념 <아시아인권헌장, Asian Human Rights Charter> 발간
  • 페이스북공유
  • 트위터공유
  • 카카오톡
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 인쇄
Top이동
61965 광주광역시 서구 내방로 152 5·18기념문화센터 1층 5·18기념재단(쌍촌동 1268번지) 전화번호 062-360-0518 팩스번호 062-360-0519